top of page
  • תמונת הסופר/תרותל הנדסת מוצר

יצור בסין-מבלט לחלקי מתכת

עודכן: 8 ביוני 2020

רותל הנדסת מוצר עוסקת בעיצוב תכנון פיתוח ויצור בסין של מוצרים טכנולוגים.

כאשר מפתחים מוצר טכנולוגי חדש יש לשקול את סוג הטכנולוגיה למארז לזיווד אלקטרוני.האם המוצר אמור להיות מיוצר מחלקי פלסטיק או מחלקי מתכת? תשובה לשאלה זו משפיעה על עיצוב ותכנון המוצר שלך.צוות ההנדסה שלנו יערוך איתך סיעור מוחות בו יעלו כל השיקולים הקשורים לסוג הטכנולוגיה ויחד איתך יקח את ההחלטה.

לאחר ההחלטה על סוג הטכנולוגיה, יוכל צוות המעצבים התעשייתים לעצב את המוצר. תכנון המוצר הטכנולוגי יקח בחשבון את כל חלקי המוצר בתוך המארז.פיתוח המוצר יסתיים לאחר הכנת קבצי יצור.קבצי יצור ושרטוטים הכוללים את בום חלקי המוצר יאפשרו לנו לפנות אל השותפים העיסקים שלנו בסין.יצור מבלט לחלקי מתכת בסין דורש הן ידע הנדסי טכנולוגי ומיומנות הנובעת מניסיון עשיר והן הבנה תרבותית של שיח ניהולי עיסקי עם מנהלי ועובדי המפעל בסין.ללא אחד משני הכישורים הללו הסיכוי לכשל הוא גדול.

על כן ,כדי להצליח ליצר בסין מבלט לחלקי מתכת יש לעבוד עם חברת הנדסה בעלת הידע הטכנולוגי הנדרש ובעלת ניסיון והכרות מעמיקה במפעלים ליצור מבלטים למתכת בסין.רותל הנדסת מוצר היא חברת ההנדסה שלך שמיומנת בשני סוגי הכישורים לאורך עשרות שנים בביצוע של אלפי מוצרים.

מבלט לחלקי מתכת דורש יכולת לעמוד בדיוק ובאיכות בחלקיו.מוצרים רבים דורשים רמת איכות גבוהה כך למשל מכשירים רפואים, מכשירים בתחום הביטחוני או למשל מכשירים וצעצועים לילדים.

רותל הנדסת מוצר בעלת יכולת לערוך ביקורת קפדנית לצוות הסיני, לערוך בדיקות איכות ויעוץ טכנולוגי שיאפשר להעמיד את המבלט ובהכרח את המוצר להיות ברמת איכות ודיוק גבוהה.

יצור דוגמה ראשונה מהמבלט ואישורה בהתאם לקובץ השרטוטים מחד גיסא ובהתאם להרכבת המוצר מאידך היא בדיקה הכרחית כשמייצרים מבלט.עתה מגיע שלב היצור הסידרתי של חלקי המתכת למוצר הטכנולוגי.

רותל הנדסת מוצר מפתחת ומיצרת בסין מבלטים לחלקי המתכת וחלקים ממתכת לאורך עשרות שנים.אם אתם צריכים חלקי מתכת שיהוו מארז לזיווד אלקטרוני או חלקי מתכת שהינם חלק פנימי של המוצר אנחנו כאן בשבילכם.אנו חברת הנדסה בעלת ידע ומיומנות טכנולוגית ובעלת מערך מתפקד בסין של מפעלים השותפים העיסקיים שלנו במשך שנים רבות.

אז מהו המוצר הטכנולוגי שלך?

Commentaires


bottom of page