top of page
  • תמונת הסופר/תרותל הנדסת מוצר

פיתוח ויצור בקרים תעשייתים ומיכשור תעשייתי – רותל הנדסת מוצר

עודכן: 25 באוג׳ 2020

רותל הנדסת מוצר הינה חברה הנדסית המפתחת ומיצרת בסין בקרים וחלקים לבקרים בהתאם לצרכי הלקוח.ניסיון של 27 שנים ואלפי מוצרים שפיתחנו וייצרנו ,מבטיחים ללקוח שהבקר התעשייתי שלו יהיה ברמת איכות גבוהה ובעלויות הוגנות .

אתה רוצה לפתח בקר תעשייתי? מערכת בקרה? מדי זרם? בקר טמפרטורה? מערכות שקילה? בקר לחות? בקר אנרגיה? מד מרחק? רותל הנדסת מוצר תתן לך את פיתרון הפיתוח והיצור בבית אחד.צוות ההנדסה יפגש עם הלקוח לאיפיון הבקר התעשייתי .בפגישה זו יעלו ביחד את תיאור המוצר סביבת העבודה שלו , החלקים של הבקר, תקנים שהבקר צריך לעמוד בהם וכדומה.דיון בסוגי הטכנולוגיה בהם נשתמש ביצור חלקי המוצר יעלה אף הוא בשלב זה.צוות המעצבים התעשייתים ברותל הנדסת מוצר יעלה מספר פרספציות עיצוביות למארז הבקר התעשייתי.מארז ממתכת או מארז מפלסטיק? העיצוב והתכנון יהיה בהתאם לטכנולוגיה שנבחרה.ניראות המארז הינה סוגיה קריטית במוצר טכנולוגי חדש שצריך לעמוד בתחרות עם מוצרים אחרים בארץ ובעולם.סקר בקרים מאותו תחום של הלקוח ושל בקרים מתחרים יאיר את עיני המעצבים בהתמודדות עם המשימה.

צוות ההנדסה של רותל הנדסת מוצר יתכנן את מארז הבקר התעשייתי ואת כל החלקים הפנימים שלו .העמדת כל החלקים בתוך המארז כך שלא יהיו התנגשויות ותוך התחשבות בשיקולים הנדסים טכנולוגים של כל חלק וחלק.שיקולים הנדסיים הנובעים מתקנים בהם נדרש המוצר לעמוד ילקחו בחשבון בשלב תכנון הבקר התעשייתי.

אבטיפוס לבקר תעשייתי המהווה מודל הכולל את כל חלקי הבקר התעשייתי יבדוק היתכנות ויערכו עליו ניסיונות עמידה בתקנים.המודל משמש כדגם למשקיעים פוטנציאלים וכמודל למשווקים וללקוחות אפשריים.

יצור תבניות להזרקת פלסטיק ,מבלטים לחלקי מתכת וכלים ללוח מקשים,תצוגה וכו' – רותל הנדסת מוצר הקימה מערך מפעלים בסין הנותנים פיתרון מלא ללקוחות שלנו ביצור מוצרים וחלקי מוצרים חדשים .חלק מהמפעלים בסין עובדים רק עבור הלקוחות של רותל הנדסת מוצר .בקרת איכות מלאה על צוות ההנדסה והיצור של המפעלים מבטיח איכות ברמה גבוהה של התבניות להזרקת פלסטיק ,הכלים והמבלטים למתכת.

יצור סידרתי בסין של מארזים לבקרים תעשייתים וחלקי בקרים באיכות גבוהה ובעמידה בלוח הזמנים והקמת קווי הרכבה מלאים לבקר התעשייתי או לחלק ממנו יהיו חלק מהמשימות של צוותי רותל הנדסת מוצר .

פיתוח ויצור בקר תעשייתי , בקר טמפרטורה, בקר לחות , בקר אנרגיה, בקר מרחק מערכות שקילה או כל מערכת בקרה אחרת ברותל הנדסת מוצר נותנת פיתרון מלא משלב הרעיון ועד יצור והרכבת המוצר המלא .זו המומחיות הידע והניסיון שלנו .

מחכים לשמוע מה הרעיון של הבקר התעשייתי שלך.

Comments


bottom of page