top of page
  • תמונת הסופר/תרותל הנדסת מוצר

פיתוח מוצר לחקלאות טכנולוגית מודרנית


רותל הנדסת מוצר עוסקת בפיתוח מוצרי טכנולוגיה לחקלאות ויצור בסין.

רותל הנדסת מוצר חברה הנדסית הקיימת משנת 1992 נותנת פיתרונות טכנולוגים מתקדמים למגזר החקלאי.בעולם המודרני איסוף נתונים מהשטח מוצרי בקרה על איכות ההשקיה, הקרקע , זרעים ,דישון , הדברה והתמודדות עם מזיקים וכדומה.

חקלאות חכמה בעזרת מוצרים טכנולוגים תוכל להביא לידי יבול שיא.המוצר הטכנולוגי לחקלאות יוכל לדייק את התשומות בהתאם ליבול השטח ויחסוך הוצאות וכוח אדם.פיתוח מוצר טכנולוגי חקלאי בעולם המודרני יתחיל באיפיון מוצר .צוות ההנדסה של רותל הנדסת מוצר יערוך סיעור מוחות עם הלקוח כדי לאפיין את המוצר .העלאת שאלות כגון מי המשתמש? איך משתמשים במוצר הטכנולוגי? באלו תקנים הוא צריך לעמוד? מה מטרת המוצר והיכן הוא מותקן? שאלות אלו ורבות אחרים יקבעו את סוגי הטכנולוגיה בהם ישתמשו במוצר הטכנולוגי החקלאי.

מעצב תעשייתי ברותל הנדסת מוצר יוכל לעצב את המוצר לאחר קבלת כל המאפיינים .הוא יבדוק את הקו העיצובי המנחה את מוצרי הלקוח.כמו כן המעצב התעשייתי יבדוק את המוצרים המתחרים.צוות המעצבים התעשייתים יעלה 3 תפיסות עיצוביות כדי לערוך סיעור מוחות עם הלקוח מה כיוון העיצוב הטוב ביותר עבור המוצר .הדמיה ממוחשבת תדגים ללקוח את המוצר הטכנולוגי החקלאי.

מהנדס מכני ברותל הנדסת מוצר יתכנן את המוצר החכם לחקלאות כשהוא לוקח את איפיוני המוצר ועיצוב המוצר ובונה מארז אלקטרוני הכולל בתוכו את החלקים והרכיבים האלקטרונים.המתכנן המכני יצור קובץ תכנון מוצר אלקטרוני חכם לחקלאות שיוכל לעבור ליצור המוצר בסין.

אבטיפוס ידגים את המוצר האלקטרוני החכם לחקלאות מודרנית.באב טיפוס יהיו כל החלקים והרכיבים ואפשר יהיה לבדוק את היתכנות המוצר.את אבטיפוס יהווה דגם עובד כדי להראות ללקוחות אפשריים או משקיעים פוטנציאלים.

רותל הנדסת מוצר הקימה במהלך עשרות השנים האחרונות צוות שותפים עיסקים מפעלים בסין.צוות ההנדסה ברותל הנדסת מוצר ינחה וידריך את צוות ההנדסה במפעלים בסין ליצור כלים למוצר האלקטרוני הטכנולוגי לחקלאות .עם סיום יצור התבניות להזרקת פלסטיק והמבלטים למתכת ניתן יהיה ליצר דוגמאות ראשונות כדי לאשר את המוצר לפני יצור סידרתי.יצור סידרתי והרכבה מלאה למוצר החכם האלקטרוני לחקלאות – רותל הנדסת מוצר תקים קו הרכבה בסין ליצור המוצר.הלקוח יקבל את המוצר מוכן למכירה.כל היצור בסין יהיה תחת פיקוח ובקרת איכות של רותל הנדסת מוצר.

יש לכם רעיון למוצר חכם טכנולוגי אלקטרוני לחקלאות ? רותל הנדסת מוצר תתן לכם פיתרון מלא –

פיתוח מוצר ויצור מוצר בסין.

Komentáře


bottom of page