top of page
 • תמונת הסופר/תרותל הנדסת מוצר

שלבים בחייו של פרויקט

עודכן: 21 ביוני 2020


שלב א' – אפיון הפתרון למימוש - בחירת קונספט ותכן כללי (PDR)


 • קבלת המידע מהלקוח והזמנת עבודה.

 • אפיון והגדרת הצרכים והדרישות ע"י ביצוע פגישות/ראיונות עם אנשי המפתח ושאר הגורמים הרלוונטיים.

 • הכרת סביבת העבודה, אילוצי הייצור ו"צוורי בקבוק", הספקים נדרשים, עלויות ועוד.

 • לימוד התהליך (ייצור, מקרה, מפרטי אפיון) הקיים על בוריו, מדידות ותיעוד תהליכים.

 • עיבוד נתונים, דיונים ובדיקות.

 • כתיבת מסמך אפיון דרישות וצרכים והצגתו ללקוח.

 • כתיבת מסמך תכולת עבודה (SOW) והצגתו ללקוח.

 • הגדרת קונספט שיהווה בסיס לתכן המערכת בהתאם לדרישות של ה-SOW.

 • ביצוע תכן כללי למערכת, ומספר עיצובים למוצר

 • פגישה עם הלקוח והצגת התוצרים בסקר תיכון (PDR).


שלב ב' – תכן מפורט (CDR)


 • מידול כללי של הקונספט בסוליד

 • ביצוע תכן מפורט למערכת, בהתאם לתכן הכללי שבוצע בשלב א'.

 • ביצוע בדיקות, אנליזות וניסויים לווידוא יעילות התכן.

 • ביצוע מודלים ממוחשבים ושרטוטים D + 3D 2

 • הצגת התוצרים ללקוח בסקר תיכון (CDR).

 • תיעוד תיק מוצר / יצורשלב ג' – מודל - שרטוטים, מפרטים טכניים ו BOM


 • בקשה להצעת מחיר מהיצרן למודל

 • ביצוע מודל

 • פגישה עם הלקוח

 • עדכון והכנת קבצים לייצור.

 • הכנת BOM

 • כתיבת נהלים רלוונטיים (במידת הצורך)

 • עדכון תיק מוצר / ייצור ללקוח


שלב ד' – מימוש התכן


 • רכש וייצור כלל חלקי המערכת (תמיכה ביצור: כלי יצור, רכש חו"ג, ייצור חלקי המערכת).

 • קבלת הזמנה מהלקוח

 • הוצאת הזמנת רכש

 • בדיקת T1 - שיפור (לעיתים), ביצוע מספר סבבים של בחינה ושיפור עד להגעה לתוצאה הרצויה (לאב טיפוס, דגם הנדסי, דגם ייצורי) בהתאם למפרט.

 • הכנת תיק מוצר סופי (תיאור המכלולים העיקריים, אופן עבודה, הוראות בטיחות, הוראות הרכבה)


 

רותל הנדסת מוצר הוקמה ב - 1992 כבית תכנון המציע תחת קורת גג אחת שרותי עיצוב, פיתוח, תכנון וייצור בסין מוצרים מותאמי לקוח, תוך התמקדות בזיווד אלקטרוני בפלסטיקה ומתכת.

Comments


bottom of page