top of page
  • תמונת הסופר/תרותל הנדסת מוצר

תכנון ליצור – תהליך ה- DFM

צוות ההנדסה השלים את עבודתו. איך נבקר את העבודה ונבחן את טיבה?

פה נכנס תהליך ה- DESIGN FOR MANUFACTURING .


נקח את הדוגמה האופיינית של פיתוח והנדסה של מוצר המיועד להזרקת פלסטיק. לאחר גמר התכנון ואפילו יצור ובחינת דגמים עובדיםת עוברים לשלב שהוא בדרך כלל, היקר ביותר- יצור כלים,במקרה זה יצור תבנית להזרקת פלסטיק.

כאן נכנס השלב החשוב שאסור לדלג עלין והוא ה- DFM .

המטרה העיקרית של הליך זה הינה בחינה של התכנון בעיקר מנקודת מבט של היצור. במקרה של מוצר שיועד להזרקת פלסטיק: קוי חלוקה של התבנית- PARTING LINE, עובי דופן,זוית חליצה- DRAFT ANGLE,מיקום כניסת חומר, זרימת החומר,מקומות אפשריים לכשל Uפגמים כגון : שקיעת חומר-SINK MARKS,חוסר חומר,ריכוז מאמצים,קווי תפר- ,WELDING LINES ועוד.

במהלך ה-DFM מפעילים תוכנות יעודיות. לדוגמה,לצורך בדיקת הזרימה של חומר ההיתך בתבנית,אפשר להריץ על המודל הממוחשב של החלק תוכנה בשם MOLD FLOW. התפוקה של הליך זה הינה זיהוי של נקודות כשל כפי שצויין לעיל. כמובן שבעקבות התוצאות,כדאי לשנות פרמטרים,לדוגמה-מיקום כניסת חומר ולהריץ שנית,עד לקבלת תוצאות אופטימליות. במקרה של שינוי כניסת חומר,ישתנו חזיתות הזרימה וכך ישפיעו על קווי התפר ועוד פרמטרים.

הליך ה-DFM הוא מעין דו שיח בין צוות התכנון לצוות ריצפת היצור. במקרה של תבנית להזרקת פלסטיק: ריצפת היצור הינה היצרן של התבנית ומפעל ההזרקה. במהלך הדו שיח,יתכן והיצרנים יבקשו "הקלות" ושינויים בתכן המוצר,שלדעתם יקלו על יצור התבנית או יטיבו עם תהליך היצור בהזרקת פלסטיק.

דוגמה פשוטה- אם יצרן התבנית,מזהה שבתכן המוצר אין זוית חליצה מספקת במקום מסויים, הוא יבקש מהמתכנן לבדוק את באפשרות להגדילה ואם אין בעיית תכן,המתכנן יגדיל את הזוית.

חשוב להקפיד בתהליך ה"דו שיח" יהיה מבוקר וקבצי היצור יעודכנו ע"יי המתכנן ולא ע"יי המפעל,כדי שבסוף התהליך,קבצי היצור יהיו מעודכנים. במידת הצורך,התהליך יכול להיות מלווה בעדכון מהדורות,לפי דרישת הלקוח,לדוגמה, אם יש דרישת ISO9000 לתהליך הפיתוח.

לסיכום, תהליך ה-DFM הינו הכרחי וחוסך עלויות גבוהות בהמשך העבודה. רותל הנדסת מוצר בע"מ,מייסמת בהיו יום, תהליכי בקרת יצור,כבר בשלבים מוקדמים של פיתוח המוצר ובכך חוסכת ללקוח עלויות ומבטיחה יצוריות אופטימלית של המוצר.

Comments


bottom of page