top of page

מכשיר תקשורת

איפיון: המכשיר נועד לשימוש הן בתחום האזרחי והן בתחום הצבאי, לפיכך ממשק המשתמש צריך להתאים לשני התחומים, לדוגמה-הפעלה עם כפפות.

ממדים ומשקל קלים ככל האפשר. תכנון רובוסטי, עמיד בדרישות מפרט לקוח.

אטום למים ברמה שהוגדרה במפרט הלקוח.

תכנון המתאים ליצור בכמויות גדולות.

bottom of page