top of page

מכשיר מדידה

איפיון: היות וטכנולוגית המוצר הינו פורץ דרך בתחומו, הדרישה העיקרית מהעיצוב היא "לשדר" את רוח המוצר הייחודי 

ששונה מכל מוצר אחר בתחומו בשוק.

מערכת אלחוטית, התאמה לייצור בכמויות קטנות, מוצר המתאים לשימוש בשטח, ממשק משתמש ברור ונוח לשימוש ללקוח "לא טכנולוגי".

ביצוע UI/UX , פיתוח אלקטרוניקה ותוכנה.

תכנון אריזה המתאימה למוצר מיטלטל.