top of page

מתקן לאיסוף חבילות

איפיון: התקנה במבנים סגורים, תכנון "אנטי-וונדלי", עיצוב ברוח מכשירים אחרים של הלקוח.

תכנון מכני המאפשר תחזוקה נגישה וקלה יחסית,

ע"י איש צוות לא טכני.

טכנולוגיות יצור המתאימות לכמויות קטנות.

היות והמתקן גדול, יש לתת מענה לאפשרות שינוע, ללא נזק.

הרכבה מלאה בבית הלקוח.

bottom of page