top of page
  • תמונת הסופר/תרותל הנדסת מוצר

עיצוב מוצר טכנולוגי


עיצוב תעשייתי למוצר טכנולוגי הינה משימה לה השלכות כבדות משקל על מכירת המוצר המוגמר.על כן, יש להתייחס בכובד ראש לשלב זה בפיתוח מוצר טכנולוגי.רותל הנדסת מוצר עוסקת בעיצוב מוצר טכנולוגי .צוות מעצבי המוצר שלנו הינם בעלי כישורים וידע עיצובי,הנדסי,טכנולוגי המאפשר להם להיות מעצבים ברמה גבוהה למוצר טכנולוגי העובר משלב העיצוב לשלב היצור.

הכשל הראשון והמהותי בעיצוב מוצר טכנולוגי נובע מההבנה שאין מדובר באומנות בלבד אלא מדובר בעיצוב מוצר טכנולוגי שלאחר מכן מייצרים אותו.כלומר חייבים להבין את מאפייני המוצר ,אופן השימוש בו,מי המשתמש בו,היכן משתמשים בו ולשם מה הוא נועד.שאלות אלו ואחרות יקבעו את סוגי הטכנולוגיה למוצר הטכנולוגי.

הן מאפייני המוצר הטכנולוגי והן סוגי הטכנולוגיה עבורו הינם שיקולים קריטיים שחייבים להילקח בחשבון כשמדובר על מוצר טכנולוגי.מעצב תעשייתי שבסיס עבודתו היא אומנות ולא יקח בחשבון שיקולים טכנולוגים כמו עובי הדופן הנדרש,רדיוס המתאים ליצור וכדומה יכשל ביצור המוצר.ניתן ואף נדרש לשקול אלמנטים עיצובים בכל מוצר ובמוצר טכנולוגי בפרט אבל אלמנטים עיצובים אלו יהיו חייבים להיות חלק מהשיקולים ולא שיקולים בלעדיים.מעצב תעשייתי צריך כחלק מהכשרתו להיות בעל ידע הנדסי .הוא צריך להבין בסוגי טכנולוגיות ובשילובם ביחד למוצר מוגמר.

מעצב תעשייתי בבואו לעצב מוצר טכנולוגי עליו לערוך בין השאר חקר של מוצרים דומים או מתחרים בשוק העולמי.עליו להפנים שהעיצוב שלו צריך להתחרות במוצרים דומים ולהעלות עליהם.מעבר לכך עליו לקחת בחשבון את ליין המוצרים של הלקוח ולהבין שזה עוד מוצר בליין ולא מוצר העומד בפני עצמו.

עיצוב מוצר טכנולוגי דורש שיקולים הנובעים מהרכבת המוצר.מעבר לכך יש לעיתים צורך בפתיחת המוצר על ידי הלקוח הסופי.הבנה של חלקי המוצר ,החיבור ביניהם או ההרכבה בינהם ,סוג הטכנולוגיה בה הם יוצרו ,הינם מרכיבים נוספים לשיקול הדעת.

שיקולים אלו ואחרים בעיצוב מוצר טכנולוגי מעוררים את השאלה האם עיצוב מוצר טכנולוגי הינו אומנות? או ששיקולים עיצוביים אומנתיים הינם חלק מהידע הנדרש כדי לעצב מוצר טכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר.

ברותל הנדסת מוצר ישנו צוות של מעצבי מוצר תעשייתים אשר הוכשרו לקחת בחשבון שיקולים עיצוביים ולשלבם בידע ההנדסי הנדרש כדי לעצב מוצר טכנולוגי שניתן יהיה לייצרו.רותל הנדסת מוצר עוסקת בעיצוב ,תכנון פיתוח ויצור בסין של מוצרים טכנולוגים ללקוחות בארץ ובעולם.

אם אתם מחפשים מעצב תעשייתי לעיצוב מוצר טכנולוגי אנחנו ברותל הנדסת מוצר הבית שלכם.

Comments


bottom of page