top of page
  • תמונת הסופר/תרותל הנדסת מוצר

סטרטאפ-יצור מוצר טכנולוגי-שיקולים פיננסים


רותל הנדסת מוצר מספקת שירותי עיצוב מוצר טכנולוגי , תכנון מוצר טכנולוגי ,פיתוח מוצר טכנולוגי ויצור מוצר טכנולוגי עד מוצר מוגמר ומורכב.

צוות סטארטאפ מתמודד על פי רוב עם תקציב מוגבל והוצאות רבות.כאן נכנסת לתמונה מערכת שיקולים ולחצים מכיוונים שונים .טעויות בשלב ההחלטות הזה של הסטארטאפ יכולה לגרום לקריסתו.התמודדות עם הנושא הכספי של הסטארטאפ הינו אחד מעמודי הטווח הקריטים בחברה.

בחברת סטארטאפ יש צורך בהעסקת עובדים מיומנים שיצליחו תוך זמן קצר להרים את המיזם הטכנולוגי.כמו כן יש צורך על פי רוב במשרד .הוצאות בדיקת סקרי שוק.הוצאות עורך דין רואה חשבון והנהלת חשבונות, הוצאות יעוץ בכל תחומי העיסוק,הוצאות פירסום ושיווק.ההוצאות גדולות והתקציב מוגבל.כאשר יש משקיע או אנג'ל ,הוא דורש מעקב צמוד על ההוצאות הכספיות ומוודא שהכסף יוצא לאפיקים הנכונים שיובילו לקידום המוצר הטכנולוגי מוקדם ככל האפשר.

רותל הנדסת מוצר מהווה גב הנותן פיתרון מלא - יעוץ , פיתוח טכנולוגי, יצור דגם עובד ויצור סידרתי עד מוצר מוגמר לחברות סטארטאפ שרוצות ליצר מוצר טכנולוגי.כך יכול צוות הסטארטאפ להגיע מרעיון למוצר מוגמר בבית אחת ולפנות משאבים לשיווק ומציאת לקוחות פוטנציאלים.

ריכוז כל השלבים בחברה אחת ,כמו רותל הנדסת מוצר ,חוסכת עלויות כספיות רבות ומעבר לכך דואגת שכל האחריות וההתאמה בין השלבים של הפיתוח והיצור לא יפול בין הכסאות.יצור מוצר טכנולוגי דורש עבודה בשלבים כאשר בכל שלב יש צורך באישור טרם התקדמות לשלב הבא.עם סיום הפיתוח עוברים לשלב הדגם.רותל הנדסת מוצר מיצרת את הדגם בסין .הדגם עובר בדיקות איכות .במידה והדגם למוצר טכנולוגי מאושר עוברים לשלב הבא.אם יש הערות יש לחזור לשלב הפיתוח ולעדכן את קבצי היצור.עם אישור המודל למוצר הטכנולוגי יוצאים לכלים.תבנית להזרקת פלסטיק , מבלט לחלקי מתכת ,כלים לתצוגה , כלים ללוח מקשים וכדומה.מכל כלי יש ליצר דוגמה ראשונה כדי לבחון את הדוגמה ולאשר את הכלי.רק אז אנחנו מוכנים ליצור סידרתי של החלקים.אחרי יצור סידרתי מאושר העומד בתקני איכות ותקנים בינלאומים בהתאם לאופי המוצר אזי אפשר לבנות קו יצור להרכבה.לאחר אישור דגם מורכב יש לצאת ליצור סידרתי קטן להפצה בין לקוחות פוטניאלים ו/או משקיעים פוטנציאלים.השלה הבא הינו יצור סידרתי כמותי של מוצר טכנולוגי.

כל אחד מהשלבים הינו הוצאה כספית שביחד מהווה נטל כבד על הסטארטאפ.ריכוז כל השלבים תחת חברה אחת יחסוך עלויות וימנע כשל בין השלבים.

רותל הנדסת מוצר עוסקת ביצור מוצר טכנולוגי בסין.הפיקוח ההנדסי ושנות הניסיון המרובות בסין מאפשר לה לתת לסטארטאפ פיתרון מלא משלב הרעיון עד מוצר טכנולוגי מוגמר באיכות גבוהה .

יצור של מוצר טכנולוגי בסין על ידי רותל הנדסת מוצר יחסוך עלויות ויקטין את הנטל על תקציב הסטארטאפ.

Comments


bottom of page